T-Klub forever

Nieuws

Lancering Coöperatie Haven
augustus 2016

Samen met een heleboel andere partners staan we mee aan de wieg van de oprichting van HAVEN. Een coöperatie die jongeren verder helpt bij hun eerste stappen naar ondernemerschap:

Wil je een stapje verder gaan met je onderneming? Maar krijg je toch nog graag extra ondersteuning van Vzw Jeugdclubs? Dan is Haven iets voor jou!

 Gedurende twee jaar kan je via Haven jouw producten verkopen, een klantenbestand opbouwen, reclame maken en meer leren over ondernemer zijn. Tijdens het traject leer je onder meer om een boekhouding bij te houden, administratie in orde te brengen en een financieel plan op te zetten. Zo krijg je de tools in handen om zelf een onderneming op te zetten. Na afloop van een traject stroom je uit als een zelfstandige ondernemer met een product dat er staat.

Doorheen het traject kan je altijd terecht bij Ward Christens voor vragen en ondersteuning.

 

Meer weten? Bezoek de website www.havencoop.be of kom eens langs in JH T-Klub

 

 

Lancering Outreachtips.be
december 2014

Op 16 december stelden we onze nieuwe website voor www.outreachtips.be. Een website boordevol tips en tricks voor (beginnende) outreachende werkers, voor organisaties en voor het beleid. Neem zeker een kijkje op de website:

outreachtips.be

 


Opstart artistiek project 'Lucifer'

januari 2014

In jauari 2014 werd het Lucifer project boven de doopvond gehouden. Dankzij de steun van de Vlaamse overheid wordt er ingezet op de creativiteit en artistieke expressie van jongeren binnen en buiten Lokeren. Lucifer werkt in het eerste projectjaar rond het thema 'licht'. Dit brede thema opent de deur naar tal van disciplines. Rond het thema werd er een 'dreamteam' samen gebracht. Dat team bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die elk specifieke skills hebben en die mee willen inzetten en doorgeven voor het project. Zo zitten er in het dreamteam houtbewerkers, kunstenaars van diverse pluimage, techneuten en organisators. Samen bouwen zij aan een 'Lucifer' meesterstuk. Dat doen ze niet alleen. Afhankelijk van de noden organiseren ze specifieke workshops. Is er nood aan een metaalconstructie, dan komt er een workshop metaalbewerking. Zo betrekt 'Lucifer' heel wat jongeren met verschillende talenten. de resultaten van de workshops en het project worden getoond tijdens kleinere toonmomenten doorheen het jaar. In een volgende fase wordt met de resultaten naar buiten gekomen voor het grote publiek. Met het project worden nieuwe jongeren aangesproken en worden hun talenten en creativiteit aangewakkerd.

 

Petitie: Stop de afbouw van middelen voor Vzw Jeugdclubs
juni 2013

Jeugdhuis T-Klub en het Vindplaatsgericht Jeugdwerk hebben steeds extra aandacht gehad voor jongeren uit een moeilijke situatie. Om deze doelgroep te bereiken en verder te helpen zet de vzw beroepskrachten in, zodat jongeren die extra ondersteuning nodig hebben die ook kunnen krijgen. Deze welzijnsfunctie van Vzw Jeugdclubs is nu in gevaar!

De stad Lokeren heeft beslist om ons vanaf 1 januari minder te subsidiëren. Dit terwijl de stad zelf wel meer middelen krijgt om aan onze doelgroep te besteden. Daarnaast krijgen we vanaf 2014 ook nog eens minder subsidies van de Vlaamse overheid.

Door de besparingen dreigt de werking terug te vallen van 4 beroepskrachten op 1 halftijdse beroepskracht. Een halftijdse beroepskracht is te weinig om de basiswerking in stand te houden. Vooral jongeren uit een moeilijke situatie hebben extra ondersteuning nodig, zij zullen hiervan de dupe zijn.

Om die reden zijn we een petitie begonnen met 2 concrete eisen: Wij vragen structurele middelen voor minimaal 1 voltijdse beroepskracht. Daarnaast vragen wij ook een cofinanciering van de Vlaamse overheid en de Stad Lokeren om het vindplaatsgericht jeugdwerk verder te kunnen laten bestaan.

De petitie tekenen kan je hier doen.

 

Onderzoeksrapport Lokerse jeugd
mei 2013

Afgelopen maanden voerden we een onderzoek naar de behoeften van de Lokerse jeugd, we bevroegen 372 jongeren.  Met dit onderzoek willen we enerzijds een input geven aan Vzw Jeugdclubs, anderzijds willen we dit onderzoek ook delen met andere jeugdwerkingen en lokale beleidsmakers ter inspiratie. Het onderzoeksrapport kan je hier downloaden:

http://vzwjeugdclubs.be/files/jeugdclubspages/.8/Behoefteonderzoek%20Jeugd%20Lokeren.pdf

 

 

Algemene vergadering
maart 2013

Op zondag 3 maart werden de leden van de Raad Van Bestuur gekozen/herkozen op onze Algemene vergadering. Alle kandidaturen werden weerhouden. Er werden 3 personen gecoöpteerd. Zodoende ziet onze Raad Van Bestuur er op heden als volgt uit: Karel Slabbaert (voorzitter), Kenneth Van Eetvelde (secretaris), Bram Verbiest (penningmeester), Peter Noppe (lid), Karel Doffyn (lid), Yentl Temmerman (lid), Sara Proost (gecoöpteerd), Patrick Van de Vijver (gecoöpteerd), Filip Balthau (gecoöpteerd), Pieter-Jan Van der Bracht (Personeelsvertegenwoordiging).

 

Samenwerking Samenlevingsopbouw
februari 2013

onderbescherming.jpgVzw Jeugdclubs werkt mee aan het project 'Lokaal Proactief kader' van Samenlevingsopbouw. Een project dat onderbescherming wil tegen gaan. Onderbescherming betekent dat mensen die recht hebben op maatschappelijke dienstverlening die om één of andere reden niet ontvangen. Gezinnen die leven in onderbescherming kampen met een gebrek aan kennis en informatie, kunnen de administratieve drempels niet de baas, hebben angst voor stigmatisering.

We willen dit probleem aanpakken door lokaal meer proactief te handelen. Dit betekent dat de gemeenschap initiatieven neemt om de rechthebbende te bereiken. Daardoor vermijden we dat mensen in situaties van onderbescherming blijven of telkens opnieuw in een hulpverleningsproces terecht komen.

Om proactieve dienstverlening effectief te realiseren is overleg en samenwerking op lokaal niveau tussen lokale besturen, welzijnsorganisaties, dienstverleners en basiswerkingen absoluut noodzakelijk.

Vzw Jeugdclubs zit in de lokale stuurgroep voor dit project en werkt mee aan de bevragingen.

Meer info vind je hier.

Jaarverslag 2012 staat online
februari 2013

Het jaarverslag van Vzw Jeugdclubs van het afgelopen jaar kan je online raadplegen via de tab Documenten. Het verslag geeft een overzicht van de belangrijkste evoluties en trends over het voorbije jaar en de uitdagingen voor het komende jaar. Verder worden ook alle activiteiten uit het afgelopen jaar besproken.

 

Vzw Jeugdclubs wint de Prijs Armoede Uitsluiten
juni 2012

Op 2 juni bekroonde Welzijnszorg vzw jeugdclubs uit Lokeren met de Prijs Armoede Uitsluiten 2012! We zijn enorm trots op de prijs, het is een mooie erkenning van de inspanningen van het team en de vele vrijwilligers.

In de jury commentaar wordt de participatieve werking van het jeugdhuis en het vindplaatsgericht jeugdwerk geprezen, maar vooral de jarenlange inspanningen om jongeren die uit de boot vallen een stem te geven en deze te vertolken naar het beleid toe gaf de doorslag voor het winnen van de prijs. De lokale context wordt eveneens benadrukt door Welzijnszorg en de manier waarop de vzw zich positioneert: "Vzw Jeugdclubs bekijkt Lokeren echter niet vanuit deze beperkingen en het negatieve beeld dat zo ontstond, maar vanuit de mogelijkheden die de stad te bieden heeft."

 

Vzw Jeugdclubs genomineerd voor de Prijs Armoede Uitsluiten
mei 2012

Met de jaarlijkse uitreiking van de prijs 'Armoede uitsluiten', rond einde mei, wil Welzijnszorg mensen en projecten in de kijker plaatsen die zich engageren in de strijd tegen armoede en uitsluiting. 

Onder de goedgekeurde en gesteunde projecten krijgen maximaal 14 initiatieven een nominatie voor de ‘Prijs Armoede Uitsluiten’. Deze nominaties worden toegekend op basis van een specifiek ‘accent’. De nadruk lag dit jaar op de lokale verankering en beïnvloeding van het lokaal beleid. Op 2 juni wordt de uiteindelijke laureaat bekend gemaakt.

Minister Pascal Smet te gast
juli 2011

VPJWlogoPOSkleur.jpgMinister van Jeugd Pascal Smet heeft op maandag 18 juli een bezoek gebracht aan onze VZW jeugdclubs. Naar aanleiding van de subsidie in het kader van het experimenteel jeugdwerk wou hij meer te weten komen over het vindplaatsgericht jeugdwerk.De werking werd door een aantal jongeren voorgesteld aan de hand van enkele filmpjes. Achteraf was er tijd voor een informele babbel in onze zithoek. 

zie ook: artikel Nieuwsblad

 

Experimenteel Jeugdwerk subsidieert het VIP-werk van Vzw Jeugdclubs
mei 2011

leeuwsteunvo_g_g.jpgVandaag kregen we het heuglijke nieuws dat de Vlaamse Overheid beslist heeft om Vzw Jeugdclubs een subsidie toe te kennen in het kader van Experimenteel Jeugdwerk. Deze subsidie wordt gebruikt voor het VIP-werk project. Dit staat voor Vraaggericht werken In de Publieke ruimte. Het is een vervolg op het Vindplaatsgericht Jeugdwerk. Heel goed nieuws dus voor de Lokerse jongeren en voor Lokeren zelf! Concreet betekent dit dat Ward Christens ook in 2012 aan de slag kan blijven met deze doelgroep in Lokeren.
“De minister baseert zijn beslissing op het feit dat dit project een manier van werken beschrijft welke ook aanbevolen wordt in onderzoek over kinderen in armoede. De minister gelooft zelf in deze manier van werken met jongeren. Aangezien het om de projectlijn experimenteel gaat, is de minister benieuwd naar de resultaten. Dit project reikt een instrument aan om de doelgroep MKJ te emanciperen en zodoende uitvoering te geven aan het actieplan Armoede.”

 

Vindplaatsgericht Jeugdwerk start met Koplopers
maart 2011

VPJWlogoPOSkleur.jpgVzw Jeugdclubs startte in maart met een koplopersproject. Hiervoor wordt samengewerkt met Uit De Marge. Het Koploperproject is een intensieve vorming voor maatschappelijk kwetsbare jongeren met een leidersmentaliteit. Het is een emancipatorische leiderschapstraining waarin maatschappelijke vorming, groepsvorming en sociale actie gecombineerd worden. Het beoogde effect is een aantal leidersfiguren uit verschillende wijken een rol te laten spelen in de maatschappelijke verandering van die wijken. Het Koploperproject streeft er met andere woorden naar om met een groep die zich in een tweederangs positie bevindt, collectief, te ijveren voor het bereiken van een eersterangs positie. En dit op een structurele, maatschappelijke en collectieve manier.